Home > Find the Better Hosting Solutions > SmarterMail

SmarterMail -Powerful, Secure Mail Server

SmarterMail Server เป็น Microsoft Exchange-level email server ที่ติดตั้งบน Windows 2012 เป็นซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานเพียบพร้อม ในราคาที่ถูกกว่า ซึ่งต่างกับฟรีแวร์ เช่น Exim Zimbra หรือ MailEnable ที่ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งบางรายใช้อยู่ SmarterMail มี Interface ที่สวยงาม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร มีประสิทธิภาพสูงมากในการป้องกัน malware spam และ DOS attack

Content Filter สามารถตั้ง Block ได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็น Subject หรือ Body ซึ่งหมายถึง Block คำ หรือ วลี ในเนื้อหาของอีเมลที่ไม่ต้องการได้ และกำหนด Action ให้ลบอีเมลนั้นทันที หรือไม่ให้รับอีเมลเหล่านั้น หรือให้จัดเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ เช่น Junk Email ก็สามารถทำได้